Velkommen til MERÅPENT bibliotek!

Fra onsdag 13. desember kl. 15.30 blir vi et meråpent bibliotek! Det vil si at biblioteket er åpent for
publikum fra kl. 07-23 hver dag, mandag t.o.m. søndag.

Hva er det meråpne bibliotek?
Meråpent vil si at du har tilgang til bibliotekets lokaler og fasiliteter utenom betjent åpningstid.
Den betjente åpningstiden vår forblir den samme men i den meråpen tid er det ikke personale tilstede.
Tilbudet gjelder for alle over 15 år. Barn har kun adgang i følge med voksne.

Slik får du adgang
Du må være registrert bruker, ha gyldig lånekort og pinkode, og skrive under en avtale.
Du får adgang ved å lese av kortet i kortleseren og taste en pinkode ved inngangen eller i heisen.
Det er videoovervåking i biblioteklokalet. Overvåkingen er av hensyn til din sikkerhet og
beskyttelse for bibliotekets inventar og utstyr. Døren er låst når du oppholder deg i lokalet.
Forlat biblioteket når det stenger kl. 23.00. Det blir gitt beskjed over høyttalere i forkant,
og innbruddsalarmen vil bli aktivert etter kl. 23.00.

Alle brukere av det meråpne biblioteket får en gjennomgang av lokalet og branninstruks
med personalet når de signerer avtale. Oppholdet skjer på eget ansvar.

 

Del med venner og kjente!
    Translate »