Velkommen til debatt rundt en av årets heteste og aktuelle temaer:
Moss bibliotek inviterer til debatt om ytringsfrihetens kår i arbeidslivet. Vi ønsker å sette fokus på utfordringer vi som enkeltmennesker møter, når vi ønsker å uttrykke våre meninger, eller mener det er nødvendig å varsle, men står ovenfor begrensninger for hva som er tillatt å ytre som ansatt i offentlig eller privat virksomhet.
Hvor går grensene, og er de satt på en måte som også forsvarer arbeidstakers rett til å komme til orde i samfunnsdebatten? Hvilke konsekvenser får en varslersak for varsleren, i etterkant?Sissel Trygstad, forskningssjef i FAFO, har satt seg inn i hvordan ulike kommuner oppfatter og forholder seg til krav om innsyn, frimodige ytringer og varsling. Hun kommer til Moss bibliotek for å holde et foredrag og delta i panelsamtale med lokale representanter. Vi mener dette er en spennende og viktig sak høsten 2018, ikke minst sett i lys årets mange eksempler kjent fra media på at det ikke er en enkel oppgave å forvalte ytringsfrihet innenfor arbeidslivet.

Renate Grantsdottir, hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten, varslet arbeidstilsynet om interne arbeidsforhold den 31. august i år. Hun står dermed midt i denne situasjonen, og stiller til debatt for å dele sin erfaring med oss.

Cecilie Perez er styremedlem i Utdanningsforbundet og varamedlem i lærernes profesjonsetiske råd. Hun har god kunnskap om problematikken fra mange års fagforeningsarbeid.

Ordfører Hanne Tollerud stiller som representant for kommunen med kompetanse på regler og retningslinjer for håndtering av ytringer og varsling, men stemmer alltid kart og terreng?

Som moderator for debatten er vi så heldige å nok en gang få besøk av kommunikasjonssjef ved Deichman, Jørn Johansen.

Panel:
Sissel Trygstad, Forskningssjef FAFO.
Renate Grantsdottir, Hovedverneombud i Plan- og bygningsetaten.
Hanne Tollerud, Ordfører Moss kommune.
Cecilie Perez, styremedlem i Utdanningsforbundet.
Jørn Johansen (Kommunikasjonssjef, Deichman).

 

 

Del med venner og kjente!
    Translate »