Tilrettelagte bøker

TILRETTELAGT LITTERATUR
Noe for deg?
Moss bibliotek har en egen seksjon med tilrettelagte bøker vis-á-vis helsebøkene. Spør i skranken hvis du er usikker på plassering eller ønsker hjelp til å finne den typen bok du er ute etter! Organisasjonen Leser søker bok – som «jobber for at alle skal ha tilgang til gode bøker», står for mye av utvalget. De har også en løpende blogg som kalles Ut av hylla.

Bøker som er godkjent av Leser søker bok er merket med ett av symbolene under. Du kan søke i alle disse gjennom basen Boksøk.

Her kan du lese om hver enkelt kategori:

Litt å lese

All tekst er mer eller mindre vanskelig. Noen forfattere har et lettere tilgjengelig språk enn andre. Av og til kan det enkleste være det beste.

Her finner du bøker der språket ikke står i veien for innholdet. De har grafisk oppsett, setningsstruktur og ordvalg som gjør dem mer tilgjengelige enn andre bøker. Flere er også skrevet spesielt med enkel tekst.

Passer for uvante lesere, folk med dysleksi, ADHD og konsentrasjonsvansker eller et annet morsmål enn norsk. 

Enkelt innhold

Disse bøkene er både lette å lese og lette å forstå. Noen har en del tekst, andre har mest bilder.

Mange av bøkene er skrevet med enkel tekst og har en klar handlingstråd med få karakterer.
De passer for mennesker med utviklingshemming.

Bøker med lite tekst og mange bilder passer for mennesker med demens.

Storskrift

Bøker med storskrift har store fonter som gjør det enklere å lese bokstavene.

Det gjør boka tilgjengelig for eksempel for svaksynte eller folk som rett og slett er slitne eller har vansker med å konsentrere seg.

Punktskrift & følebilder

Her er bøker for deg som kan se verden gjennom fingrene!

Litteratur med punktskrift og følebilder er tilpasset mennesker med synshemminger, og kan være fine for folk med sammensatte funksjonshemminger.

Flere bøker for denne målgruppen finner du på Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek.

Tegnspråk & NMT

Tegnspråk er et visuelt språk. Det har sin egen grammatikk og syntaks, og blir blant annet brukt av mennesker med hørselshemming.

Tegn til tale og NMT (Norsk med tegnstøtte) er en måte å kommunisere på der tale er visualisert med tegn. Det er lettere å oppfatte for mennesker med hørselshemming eller språk- eller kommunikasjonsvansker.

Flere bøker for denne målgruppen finner du på Møller kompetansesenter.

Bliss og piktogram

Ikke alle trives med vanlige bokstaver. Mange med ulike funksjonshemminger synes symbolspråk er lettest å lese.

Bliss og piktogram er to ulike symbolspråk som skriver ord framfor bokstaver.

Ønsker du å lese mer om symbolspråk og alternativ kommunikasjon kan du gå inn på nettsidene til ISAAC Norge.

 

Del med venner og kjente!
    Translate »