Moss- og Rygge bibliotek er åpne

av Tor Magnus Jonassen
24.04.21
Mossebibliotekene er åpne 6 dager i uken:

Moss bibliotek åpningstider:

Mandag og torsdag kl. 10-19, og tirsdag, onsdag og fredag kl. 10-15 - på lørdager fra kl. 11-15.

Rygge bibliotek åpningstider:

Mandag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10-15 - tirsdag kl. 10-19 og på lørdager fra kl. 11-15.

Smittevernstiltakene på Mossebibliotekene videreføres, dermed vil Moss og Rygge bibliotek fortsette med disse tiltakene:

Alle som skal inn på bibliotekene må registrere seg med navn, telefonnummer, bostedskommune og ankomst- og avgangs tidspunkt. Det betyr altså at man må registrere seg både når man kommer- og når man går.

Fysiske arrangementer er avlyst

Det er ikke mulig å bruke våre PCer, skrive ut, ta kopi eller scanne på bibliotekene i Moss- og Rygge.

Heisen inn til Moss bibliotek er stengt men åpnes på forespørsel på tlf. 99091115 eller ved å henvende seg i skranken.

Meråpent tilbudet er fortsatt stengt.

Det er kun tillatt med 2 personer i våre grupperom i Moss og 4 i Rygge. Møterom i Moss kan bookes for inntil 10 personer.

Alle lån ved bibliotekene har blitt forlenget til 30. april.

Vi ønsker alle hjertelig velkommen tilbake på biblioteket!