Rombooking

-

Lån møterom til arrangementer

Vi ønsker velkommen til alle møter og arrangementer som bidrar til en positiv utvikling av byen. Lokalet leies ikke ut til private arrangementer eller fester. Alkohol er ikke tillatt. All deltakelse på møter og arrangementer skal være gratis. Moss bibliotek er et sted for læring, bibliotektjenester, kultur og fritidstilbud til barn og unge.

Forespørsler sendes til: moss.bibliotek@moss.kommune.no – eller ring 99091115 

Moss bibliotek skal:
-Fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom aktiv formidling, og være en uavhengig møteplass og arena for offentlig samtale og debatt.

-Være en møteplass og en arena for meningsbrytning og konstruktiv dialog, der man blir eksponert for andres verdier og interesser.

-Legge til rette for at flere får ta del i debatten og den demokratiske utviklingen av samfunnet.

-Stimulere til debatt, meningsytring og bidra til et offentlig og aktivt ordskifte som er preget av respekt, der flere synspunkter har sin plass.

Moss bibliotek står ikke ansvarlig for innholdet i arrangementer og aktiviteter i regi av eksterne organisasjoner og lag som har lånt rom.
For å sikre mangfoldighet og spredning i programinnhold, og en lik tilgang på lokaler for ulike grupper vil det i perioder kunne bli nødvendig å fordele tilgangene på rom på ulike organisasjoner.
Låntakere plikter å underskrive avtale samt sette seg inn i vilkår for bruk av rom og eventuelt teknisk utstyr, brannreglement og vilkår for lån av nøkler, samt meråpentreglement dersom arrangementet foregår i meråpenttid.