Bibliotekets Venner

Moss biblioteks venner er en ideell og partipolitisk nøytral forening.
Den ble stiftet 23. april 1996, og har for tiden i underkant av 200 medlemmer.
bibvenn

 

 

 

 

 

Venneforeningen har som formål å:

 • være en støtteforening for Moss bibliotek ved bl.a. og arbeide for økt forståelse
  av bibliotekets betydning for bysamfunnet og for sikring av midler til forsvarlig og
  tilfredsstillende drift av biblioteket.
 • spre informasjon om bibliotekets betydning for opplysning, utdanning og kulturell
  virksomhet, og om den service det kan yte det det moderne informasjonssamfunnet.
 • tre støttende til ved spesielle arrangementer som biblioteket setter i verk.
 • være formidler av brukernes ønsker og behov overfor biblioteket.

Venneforeningens styre:

Leder: Jørgen Jakobsen: signeogjorgen@getmail.no
Sekretær: Kari R. Johannessen: krujohan@online.no
Kasserer: Eldbjørg Giske: svegis@online.no

Styremedlemmer:
Ellinor Lysfjord: e.lysfjord@yahoo.no
Hallveig Gudjónsdottir : halgud@gmail.com
Bente Aas: bente@famkirkerod.net
Britt Tove Røed: brt-ro@online.no
Trine Dalaker Svenkerud: tri-s@online.no

Moss bibliotek og Venneforeningen vil gjerne ha flere venner.
Kanskje du også vil være med? Årskontingenten er 200 kroner.
Kontonr. 1080 18 27913

Del med venner og kjente!
  Translate »