Ordensregler

Biblioteket er et sted for alle innbyggere, store som små. Det er et mål at alle skal trives og føle seg trygge når de besøker Moss bibliotek.

Generelt

Alle besøkende må rette seg etter biblioteks regelverk (utlånsregler og ordensregler) samt alminnelige regler for god oppførsel. Ved brudd på reglene vil personalet på en høflig måte gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmidler

Personer som er synlig påvirket av rusmidler og/eller personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket

Annen sjenerende opptreden

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse på grunn av støy, lukt etc. skal vise bort fra biblioteket. Ved gjentakelse av situasjoner som kan medføre bortvisning, vil biblioteket vurdere utestenging for en kortere eller lengre periode.

Vedtatt 7.3.2016