Bibliotekets Venner

Moss biblioteks venner er en ideell og partipolitisk nøytral forening.
Den ble stiftet 23. april 1996, og har for tiden i underkant av 200 medlemmer.
bibvenn

 

 

 

 

 

Venneforeningen har som formål å:

 • være en støtteforening for Moss bibliotek ved bl.a. og arbeide for økt forståelse
  av bibliotekets betydning for bysamfunnet og for sikring av midler til forsvarlig og
  tilfredsstillende drift av biblioteket.
 • spre informasjon om bibliotekets betydning for opplysning, utdanning og kulturell
  virksomhet, og om den service det kan yte det det moderne informasjonssamfunnet.
 • tre støttende til ved spesielle arrangementer som biblioteket setter i verk.
 • være formidler av brukernes ønsker og behov overfor biblioteket.

Venneforeningens styre:

Leder: Trine Dalaker Svenkerud: trinedalaker@gmail.com       

Styremedlemmer:
Britt Tove Røed:   brt-ro@online.no
Magne Steinsmo: magstei@online.no
Reidunn Bachke:  reidun.bachke@gmail.com
Knut Olav Lindelien: knulinde@online.no

Varamedlemmer:
May Kath Ellingsen Lund: maykathrine@gmail.com
Øyvind Nustad: nustad@nustad.no

Kasserer: Magne Steinsmo magstei@online.no

Valgkomite:
Ragnhild Thorgersen
Lise Behn
Lisa Bjørnstad

Revisor Guttorm Fremstad

Moss bibliotek og Venneforeningen vil gjerne ha flere venner.
Kanskje du også vil være med? Årskontingenten er 200 kroner.
Familiemedlemskap kr 300,-.
Kontonr. 1080 18 27913
Vips: 532207

Del med venner og kjente!
  Translate »