Bibliotekets Venner

Moss biblioteks venner er en ideell og partipolitisk nøytral forening.
Den ble stiftet 23. april 1996, og har for tiden i underkant av 200 medlemmer.
bibvenn

 

 

 

Venneforeningen har som formål å:

 • være en støtteforening for Moss bibliotek ved bl.a. og arbeide for økt forståelse
  av bibliotekets betydning for bysamfunnet og for sikring av midler til forsvarlig og
  tilfredsstillende drift av biblioteket.
 • spre informasjon om bibliotekets betydning for opplysning, utdanning og kulturell
  virksomhet, og om den service det kan yte det det moderne informasjonssamfunnet.
 • tre støttende til ved spesielle arrangementer som biblioteket setter i verk.
 • være formidler av brukernes ønsker og behov overfor biblioteket.

Venneforeningens styre:

Leder: Trine Dalaker Svenkerud
Karlstadv. 42 F 1615 Moss
Mob. 913 20922 fast: 69 27 21 47
Mail: trinedalaker@gmail.com

Styremedlemmer.
Grania Skappel
Horsensgt. 7D, 11516 Moss
Mob: 93865701
Mail: grania.skappel@gmail.com

Magne Steinsmo
Bråtengt 43 B 1515 Moss
Mob: 988 75 282
Mail: magstei@online.no

Guttorm Fremstad
Orkerødgt. 66, 1511 Moss
Mob: 95174716
Mail: gutt-fre@online.no

Knut Olav Lindelien
Christian Michelsensgt7 1524 Moss
Mob: 920 41 315
Mail: knulinde@online.no

Varamedlemmer:

Anette Meum Simensen
Gubbeskogv. 38 , 1526 Moss
Mob: 47895849
Mail: anette.simensen@hotmail.com

Lillian Salomonsen
Strandpromenaden 87C
Mob: 91125699
Mail:lillian.salomonsen@gmail.com

Moss bibliotek og Venneforeningen vil gjerne ha flere venner.
Kanskje du også vil være med? Årskontingenten er 200 kroner.
Familiemedlemskap kr 300,-.
Kontonr. 1080 18 27913
Vips: 532207

Del med venner og kjente!
  Translate »