Tjenester for skolene

Mossebibliotekene betjener alle grunnskolene i Moss kommune.

Ønsker du som er lærer å bestille bøker til bruk i skolen?

Ta kontakt med barneavdelingen, tlf 99091115 eller
Moss bibliotek: moss.bibliotek@moss.kommune.no
Rygge bibliotek: rygge.bibliotek@moss.kommune.no

Vi tar også imot klassebesøk hos oss. Ta kontakt for å avtale tid.

For bestilling av hele klassesett ta kontakt med fylkesbiblioteket på Østfold kulturutvikling.