Bok til alle

LESER SØKER BOK er en organisasjon som jobber med å distribuere bøker til mennesker som har ulike utfordringer knyttet til lesning. Både Moss og Rygge biblioteker har adskilt egne hyller for dette - som vi kaller «Bok-til-alle»-bøker. For å dekke de ulike behovene har LESER SØKER BOK laget noen hovedkategorier, og beskrivelser for hver enkelt bok i sin egen søkebase, www.boksok.no.

LITT Å LESE

Denne kategorien kjennetegnes av å ha enkel tekst, og er den med aller flest bøker! Hvem som helst – den erfarne så vel som den prøvende leser – kan få utbytte av disse bøkene.

Karakteristika er:

 • Korte setninger
 • Enklere ord
 • Luftig oppsett

Litteraturtypene spenner vidt, og inkluderer:

 • Romaner
 • Noveller
 • Bildebøker
 • Tegneserier
 • Dikt
 • Sakprosa

De som kan ha spesielt nytte av disse bøkene er lesere med:

 • Dysleksi
 • Norsk som andrespråk
 • Generelle lesevansker
 • Konsentrasjonsproblemer

Finn i søket: Treffliste - Mossebibliotekene

Finn i Boksøk: Litt å lese - Boksøk (boksok.no)

ENKELT INNHOLD

I likhet med LITT Å LESE har denne kategorien enkel tekst, men også et enkelt innhold!

Karakteristika er:

 • Tydelig handling som skaper gjenkjennelse
 • Poetiske kvaliteter
 • Illustrasjoner/fotografier

De som kan ha spesielt nytte av disse bøkene er lesere med ulike kognitive utfordringer slik som:

 • Utviklingshemning
 • Demens
 • Afasi

Finn i søket: Treffliste - Mossebibliotekene

Finn i Boksøk: Enkelt innhold - Boksøk (boksok.no)

ØVRIGE KATEGORIER

 • Storskrift
  • Bøker med stor skrifttype som gjør det enklere å lese bokstavene.
 • Punktskrift & følebilder
  • Bøker for deg som kan se verden «gjennom fingrene».
 • Tegnspråk & NMT
  • Bøker med norsk tegnspråk, NMT (norsk med tegnstøtte) eller tegn til tale.
 • Alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK)
  • Bøker med ulike symbolspråk.

For å utforske utvalget og finne noe du kan låne, oppsøk biblioteket og spør en av de ansatte, eller bruk søkefunksjonen i LESER SØKER BOK sin søkebase: www.boksok.no.