Vogtsamlingen

Tilgang
Fri tilgang
Vogtsamlingen i Moss bibliotek består av ca. 2000 bilder med Mossehistorie. Det er både fotografier, postkort og tekninger i. Bildene viser små og store hendelser, steder og mennesker i Moss og de strekker seg fra slutten av 1800 – tallet og fram til 70 – tallet.

Om Vogtesamlingen
Vogtsamlingen i Moss bibliotek består av ca. 2000 bilder med Mossehistorie. Dette er en samling bestående av 39 album fylt med bilder som i flere tiår i forrige århundre ble samlet av Jørgen Herman Vogt, som var en svært ivrig lokalhistoriker. Denne samlingen ble etter hans død gitt i gave til Moss bibliotek.

Blant mossefotografene er Th. Bachmann, Gustav Lindman, Georg Kjellerød og Rummelhoff. Blant de litt nyere fotografene er Johan Rynnås og Bjørn Skovdahl godt representert i samlingen, men det er også en del ukjente.

Det er både fotografier, postkort og tegninger i. Bildene viser små og store hendelser, steder og mennesker i Moss og de strekker seg fra slutten av 1800 – tallet og fram til 70 – tallet.