Smartlån på Mossebibliotekene: velg blant filmer som ikke fins på strømmetjenestene!

av Tor Magnus Jonassen
07.02.24
For en tid tilbake pønsket bibliotekar Kristoffer Tangård ut en metode for å øke utlånet av samlingen deres: SMART-lån.

Det handlet om videoer som ikke fantes på strømmetjenestene. Disse lette Kristoffer fram på tjenesten JustWatch, der man kan avgrense til norske strømmetjenester. Du kan selv sjekke filmen du lurer på, her: www.justwatch.com.

Kravet til hva som kan defineres som «utilgjengelig» har imidlertid blitt skjerpet og inkluderer nå også filmer man ikke kan kjøpe eller leie digitalt, hos f.eks. Apple, TV2 og andre. SMART-lån er nå derfor borte og erstattet med konseptet SUPER-SMART-lån.

Kristoffer har stilt ut noen av filmene i bibliotekets hovedetasje, og lagt ved lapper med påskriften SUPER-smart-lån: Disse filmene finner’u KUN på DISK.

Han har også laget en lengre liste som oppdateres fortløpende. Sjekk ut titlene og se om DU finner noen du ønsker å låne, under Bibliotekets anbefalingslister à SUPER-SMART-lån: https://mossbib.bib.no/cgi-bin/m2-cms?mode=home.

Hvorfor SMART-lån?

De siste ti årene har verden bevitnet et enormt trendskifte, hvor film i større grad blir konsumert via strømming. I bibliotekverdenen er dette tatt til følge via tilbydere som Filmoteket.no, hvor du kan strømme opptil flere filmer i måneden med ditt nasjonale lånekort.

Men nettopp fordi porteføljen til giganter som Netflix, Disney+ m.fl. har blitt så rik og omfattende er det lett å glemme at mange filmer fortsetter å være utilgjengelige eller innehar en uforutsigbar tilgangsstatus både her og andre steder i strømmesjiktet.

Dette er en av grunnene til at Mossebibliotekene fortsetter å prioritere disk – DVD og blu-ray – til sine lånere. Og derfor har vi også satt i gang kampanjen SMART-lån (nå SUPER-SMART-lån) – for at du skal kunne føle at du ikke låner en film forgjeves!


"Utrolig, men sant: Klassikeren «Sykkeltyvene» (98% på Rotten Tomatoes!) finst verken i norsk strømming eller nettbutikk. Men på Moss bibliotek!"

Tekst og bilder til denne artikkelen er hentet fra Anders Ericsons biblioteksblogg : https://bibliotekettarsaka.com/