infoplakat med bilder av menneske på biblioteket

Bibliotek er folkehelse

av Tor Magnus Jonassen
14.06.23
Folkehelsearbeid handler om hvordan folk har det. Bibliotekene i Norge setter i sommer i gang en kampanje for å løfte frem den sosiale bærekraften og jobbe med å hindre utenforskap. Folkehelse handler om det gode liv, trivsel og livskvalitet.

Bibliotekene er arenaer for sosial kontakt og fellesskap, noe som har en positiv effekt på den mentale helsen og bidrar trivsel. Bibliotekene har mange ulike aktiviteter og skaper møter mellom mennesker. Dette bidrar til å redusere ensomhet og isolasjon, en av vår tids store «folkesykdommer». Biblioteket er et sted å finne ro og er et fristed fra stress og mas i hverdagen. Det er mye god helse i det å sitte i fred og ro med en bok eller avis på biblioteket.

Kultur er bra for oss
Det å oppsøke kulturtilbud er bra for oss. Kulturopplevelser gir mening og forståelse av oss selv og våre omgivelser. Biblioteket er gratis og er over hele landet, og her er det forfattertreff, lesesirkler, foredrag og åpne møter. Biblioteket er kommunens mest besøkte kulturinstiutsjon som det er lav terskel for å oppsøke.

Lesing som terapi
Lesing av skjønnlitteratur betyr noe for vår mentale helse. Når vi leser blir stressnivået senket og våre kognitive evner blir forbedret. Lesing gjør oss mer empatiske ved at vi får innblikk i andre menneskers liv og tanker. Helt siden antikken har det vært kjent at litteraturen imiterer eller speiler folks liv på en måte som gir gjenklang i oss. Litteraturen kan gi oss ny innsikt som gjør at vi ser oss selv og våre omgivelser på nye måter og forstår oss selv bedre.