Den kulturelle skolesekken - for alle 5. klasser i Moss!

av Tor Magnus Jonassen
21.03.22
Fra 1.mars til 31.mars gjennomføres Den Kulturelle skolesekken.

Mossebibliotekene får besøk av alle elevene på 5.trinn i Moss kommune – til sammen 592 barn! Taran Johannessen og Marthe Christoffersen presenterer fine, nye bøker som passer for 5.trinn, og bøkene kan selvfølgelig lånes med hjem

Om DKS
Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal ordning som sørger for at alle skoleelever i Norge får oppleve profesjonell kunst og kultur hvert år. Ordningen er unik i verdenssammenheng.

Gjennom ordningen får elevene mulighet til å oppleve, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk. Kulturtilbudet skal være av høy kvalitet, og vise hele bredden av de seks kulturuttrykkene: film, kulturarv, litteratur, musikk, scenekunst og visuell kunst.

Den kulturelle skolesekken har vært en del av regjeringens kulturpolitiske satsing for grunnskolen siden 2001, og etter hvert ble også videregående skole innlemmet i ordningen. Dette betyr at i dag får alle elever, fra 1. klasse i grunnskolen til 3. trinn på videregående skole, oppleve profesjonell kunst og kultur gjennom DKS.