Bilde av bokhyller på Rygge bibliotek

Forbudte bøker på Rygge bibliotek

av Elisabeth Mysen
16.03.23
Bøker blir forbudt fordi innholdet i dem provoserer noen.

Reaksjonene er ofte knyttet opp mot religion og/eller politikk i det landet, eller den staten, som forbyr boken. Rygge bibliotek har nå laget en utstilling der alle bøkene i den er forbudt, eller boikottet, et sted i verden i dag. Temaer som rase, politikk og seksualitet er triggere. LGBTQ bøker forsøkes sensureres i særlig stort omfang – og det er disse bøkene vi ønsker å løfte frem i denne utstillingen.

Forbudt kjærlighet

I Russland og i store deler av USA, eksempelvis, er det i 2023 mange bøker som nå ikke er tilgjengelig i butikk eller i bibliotek. Russlands nasjonalforsamling vedtok en lov, som trådte i kraft i desember 2022, som forbyr all positiv framstilling av forhold mellom to av samme kjønn. Loven skal hindre det de kaller LGBTQ propaganda; propaganda for ikke-tradisjonelle seksuelle forhold. Loven påvirker både hva som kan sies, hva som kan skrives og hva folk kan gjøre. Det er i dag farlig å være glad i et menneske av samme kjønn i Russland, eller å støtte de som er det.

I USA har det blitt et tiltagende fenomen det å utelukke enkelte bøker på skoler og i bibliotek. Det er stor overvekt av LGBTQ bøker blant titlene. Pr. januar 2023 gjelder dette i statene Alabama, Arizona, Louisiana, Mississippi, Oklahoma, South Carolina, Texas og Utah. Man sier gjerne at bøkene som fjernes fra skolebiblioteket eller fra pensumlistene (altså det elevene skal undervises i) blir såkalt challenged. American Library Accociation er veldig bekymret for situasjonen. De lager lister over bøkene som blir «challenged» i de ulike statene og på de ulike skolebibliotekene. I noen tilfeller er det enkeltpersoner som står bak, men i henhold til Pen America - er sensuren i stor grad systemisk: «(…) the large majority of book bans underway today are not spontaneous, organic expressions of citizen concern. Rather, they reflect the work of a growing number of advocacy organizations that have made demanding censorship of certain books and ideas in schools part of their mission». (Farid, N.J. og Friedman, J., 2022, 19 september). Bøker holdes vekk fra elever, av frykten for å normalisere kjærlighet mellom mennesker av samme kjønn.

Farlig å være bibliotekar

I en artikkel fra Public Broadcasting Service, med tittelen As LBGTQ book challenges rise, some Lousiana librarians are scared to go to work, intervjues bibliotekaren Amanda Jones. Jones, som også er president i Louisiana Association of School Librarians, har jobbet i Livingston, Louisiana, i mer enn to tiår. Hun frykter nå for sin egen sikkerhet: “I am scared to go places in public. I fear for my safety. I purchased a taser. I purchased pepper spray. I got additional security cameras around my home”. (Chaves, R., 2023, 27 februar) Hun formidler at “Just because you don’t want to read or see [a particular book], it does not give you the right to deny others or demand its relocation,” (ibid.)

Kilder:

Chaves, R. As LBGTQ book challenges rise, some Lousiana librarians are scared to go to work. PBS org [Elektronisk artikkel]. 2023 Febr. [hentet 2023-03-15]. Tilgjengelig fra: Banned in the USA: The Growing Movement to Ban Books - PEN America

Farid, N.J. og Friedman, J. Banned in the USA: The Growing Movement to Ban Books. PEN America [Elektronisk artikkel]. 2022 Sept. [hentet 2023-03-15]. Tilgjengelig fra: As LGBTQ book challenges rise, some Louisiana librarians are scared to go to work | PBS NewsHour

Relaterte materialer