Lån elsykkel

Vi tilbyt nå utlån av el-sykler på biblioteket. Tilbudet finansieres via midler Klima Østfold fikk da de i 2016 søkte om klimasatsingsmidler til fossilfri transport. Altså til tiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Utlånsprosjektet skal vare i minst to år, og sykkelverkstedet Pedalen i Fredrikstad skal stå for servicen på syklene.


Moss avis

 

SLIK FUNGERER SYKKELUTLÅNET

Moss bibliotek har nå åtte elsykler til låns.

Det er gratis å låne en slik sykkel, men låntakeren må ha fylt 18 år og ha lånekort på biblioteket og må også ha med seg legitimasjon.

Sykkelen lånes ut i én uke – og kan fornyes ytterligere en uke om det ikke er venteliste.

Sykkelen må oppbevares trygt, behandles pent på og leveres rengjort.

Biblioteket vil gi låneren en kort opplæring, men tar ikke ansvaret for skader som oppstår på grunn utlånet.

Sykler som ikke leveres innen tiden vil medføre purregebyr fra kr 200,-.

 

Del med venner og kjente!
    Translate »