Rombooking

-

Lån av grupperom

Ved å låne rom gratis ved Mossebibliotekene samtykker du til bibliotekets retningslinjer og regler.

Lokalet du har lånt skal forlates i ryddig tilstand ved lånetidens slutt. Husk å melde fra om skader til bibliotekets personale med en gang du oppdager dem. Du som har gjort reservasjonen kan bli holdt ansvarlig for eventuelle skader som blir påført rom og inventar i den tiden du har lånt rommet.

Biblioteket forbeholder seg retten til å slette reservasjoner, avbryte aktiviteter eller hindre den som har reservert rommet i å få adgang dersom én eller flere av reglene for lån av rom blir eller har blitt brutt. Merk at det også kan være situasjoner der biblioteket av andre grunner må kansellere reservasjoner, blant annet ved uforutsette hendelser eller ved feil eller mangler på rom og utstyr.

Dersom rommet bookes i meråpent-tid (dvs. etter betjent åpningstid), må ansvarlig for arrangementet sette seg inn i retningslinjene for bruk i meråpent-tid, og selv ha skaffet meråpent-tilgang for å få tilgang til huset. Låntaker må sørge for at alle deltakere forlater lokalet ved møtets slutt.

Forespørsler sendes til moss.bibliotek@moss.kommune.no, eller ring 99091115.

Regler

1. Lån av grupperom er gratis og forbehold privatpersoner, frivillige organisasjoner, foreninger og lag.

2. Rommene skal ikke brukes til aktiviteter der det avkreves inngangspenger, deltakeravgift eller annen form for betaling.

3. Det er ikke tillatt å drive kommersiell virksomhet i rommet.

4. Det er ikke tillatt å koble om på eller fjerne bibliotekets tekniske utstyr.

5. Formen på og innholdet i aktiviteten i rommet kan ikke være i strid med norsk lov.

6. Rommet skal ryddes av låntager etter bruk. Bord og stoler skal være ryddet, medbrakt mat/drikke skal være fjernet.

Rygge bibliotek:

I Rygge bibliotek er det to grupperom, hvert med plass til ca. 8 personer.  Disse kan reserveres av grupper og enkeltpersoner. 
I perioder med stort trykk, henstiller vi enkeltpersoner om å samarbeide om rommet.  Et av grupperommene har skjerm.
Grupperommene er avdelt av en vegg som kan fjernes.  Det kan lånes av lag og foreninger til møter med plass til ca. 15-20 personer.

Moss bibliotek:

På Moss bibliotek er det to studierom med plass til ca 5 personer. Disse kan reserveres av grupper og enkeltpersoner.
I perioder med stort trykk, forbeholder vi oss retten til å kun låne ut til grupper.
Det er også et større møterom med plass til 15-20 personer som kan lånes av lag og foreninger. Dette rommet har skjerm.