Hukommelsesteamets åpne time

Hukommelsesteamet jobber med demenslignende tilstander. Det bistår fagpersoner, pårørende og pasienter med hjelp og støtte når det gjelder vurderinger i denne forbindelse. Teamet dekker hele kommunen, og er et lavterskeltilbud.


Teamet jobber tett med fastlegene når det gjelder diagnostisk utredning, og er også behjelpelig med å vurdere omsorgsbehov og bistå med råd og veiledning.

Det består av spesialsykepleier (Anne-Pernille Rudi) og ergoterapeut (Tove Nordlie), og innehar en samlet kompetanse innen psykiatri, geriatri, alderspsykiatri og veiledning. Legen på Orkerød sykehjem er tilknyttet hukommelsesteamet som diskusjonspartner og rådgiver.


Hukommelsesteamet har “åpen time” på biblioteket torsdager i lik uke fra kl. 12-14. Hvis du har spørsmål om demens og/eller demenslignende tilstander, er bare å dukke opp.

Vi kan svare på generelle spørsmål, og også mer personlige hvis anledningen tillater det. Men dersom du har utfordringer du strever med i det daglige, har vi også mulighet for å lage en avtale der vi kan sitte mer uforstyrret.

Del med venner og kjente!
    Translate »