Mossebibliotekenes venner

Mossebibliotekenes venner er en ideell og partipolitisk nøytral forening. Den ble stiftet 23. april 1996, og har for tiden i underkant av 200 medlemmer.

Venneforeningen har som formål å:

-være en støtteforening for Mossebibliotekene ved bl.a. og arbeide for økt forståelse av bibliotekets betydning for bysamfunnet og for sikring av midler til forsvarlig og tilfredsstillende drift av biblioteket.

-Spre informasjon om bibliotekets betydning for opplysning, utdanning og kulturell virksomhet, og om den service det kan yte det det moderne informasjonssamfunnet.

-Tre støttende til ved spesielle arrangementer som biblioteket setter i verk.

-Være formidler av brukernes ønsker og behov overfor biblioteket.

Mossebibliotekene og Venneforeningen vil gjerne ha flere venner.
Kanskje du også vil være med?

Enkelt årlig medlemsskap kr. 200 - familiemedlemsskap kr. 300

Bankkonto: 1080.18.27913—Vippsnummer:532207
(NB.bruk kjøp og betal-knappen når du betaler med Vipps) Viktig at du oppgir navn ved betalingen.

Epost for info: mossbiblioteksvenner@gmail.com

Styret i Mossebibliotekenes Venner 2023

Leder: Trine Dalaker Svenkerud
Styremedlemmer. Grania Skappel
Magne Steinsmo
Anette Meum Simensen
Tor Schmedling
Miloslav Rozmara
Alfild Rebo