Mossesamlingen

Vår lokalsamling finner du i bibliotekets underetasje.

Her finner du:

Bøker/publikasjoner og filmer om Moss.

Lokale aviser og tidsskrifter/blader.

Småtrykkssamling.

Klipparkiv fra lokale aviser

Mikrofilm: Kirkebøker, folketellinger, panteregistre, lokalaviser.

1814-samlingen, spesielt utvalgte bøker om begivenheten i 1814

Klikk her for å se innholdet i Mossesamlingen

-Biblioteket har leseapparat for mikrofilm
Bøker og mikrofilm som biblioteket ikke har kan bestilles fra andre bibliotek. Kontakt informasjonen.

Gamle Mossebilder fra Galleri Nor finner du her.

Nyttig informasjon for slektsforskere:

Folketellinger og de fleste kirkebøker er nå tilgjengelig på internett via Statsarkivet.

DIS Norge

DIS Østfold

Østfold billedarkiv Østfold fylkes billedarkiv er fylkesansvarlig fotobevaringsinstitusjon i Østfold. Arkivet inneholder ca. 350.000 fotografier (repronegativ og originalmateriale) fra perioden 1860 til 1980. Arkivet inneholder flyfotosamlinger fra de fleste kommuner i Østfold, portrettarkiv etter fotografer i Moss og Sarpsborg, negativarkiv etter amatørfotografer, dokumentasjon av bedrifter m.m. Av disse er ca. 64.000 registrert og tilgjengelig for publikum.

Moss historielag. Historielagets slektsforskergruppe har møter i biblioteket første tirsdag hver måned fra kl. 17-19. Nybegynnere kan få hjelp til å komme i gang med slektsforskning og man kan få hjelp til videre leting.