Lån & Bestillinger

-

Bli låner

Alle som bor i Norge kan få gratis lånekort hos oss. Alle som er registrert som lånere hos oss plikter å følge våre låneregler:

 

Lån og lånetid

Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere eller lengre lånetid.
Når det gjelder utlån av film, må vi følge de aldersgrenser som står på omslaget. Dersom ingen står på venteliste kan lån som regel fornyes. Du er ansvarlig for alle utlån på ditt lånekort. Bøker og andre media som er utlånt, kan du be om å få reservert. Vi gir deg beskjed når du kan hente det. Vi låner også inn bøker fra andre bibliotek, dersom vi ikke selv har det du spør om.

Gebyr og erstatning

Dersom det du har lånt blir levert for sent må du betale et gebyr når vi sender deg varselbrev.
1. brev: Kr 0,-
2. brev: Kr 0,-
3. brev: Kr 150,- medfører at låneretten inndras.
Er ikke lånet innlevert etter 3. varsel, vil du få tilsendt regning med krav om erstatning. Kravet frafalles hvis materialet blir levert. Dersom regningen ikke blir betalt (eller materialet levert), sendes purring og eventuelt inkassovarsel. Låneretten går automatisk tapt til alt er brakt i orden. Andre overtredelser av reglementet kan også føre til at du taper låneretten for kortere eller lengre tid.

Dersom du skulle være uheldig å miste eller få ødelagt det du låner, må du erstatte det.
Underskrivere(kausjonister) står ansvarlig for eventuelle tap og skader.
Følgende erstatnings-satser gjelder fra 01.01 2020. :
Voksenavdelingen:
Bøker, lydbøker, språkkurs kr. 400,-
DVD kr. 200
Tidsskrifter kr 100,-.

Barneavdelingen:
Bøker, lydbøker kr. 200,-
Dvd kr. 200,-
Tapt lånekort: kr. 20
Når det gjelder erstatningssummene må vi i enkelte tilfeller foreta individuelle vurderinger. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr. Ved innlevering av materialet frafaller biblioteket krav om erstatning, men gebyr skal betales. Satsene kan endres uten varsel.

Du kan laste ned og skrive ut vårt lånekortskjema og fylle det ut på forhånd.

For å bli låner hos oss må du ha et nasjonalt lånekort. Det får du enten når du besøker oss, eller du kan bruke et nasjonalt lånekort fra et annet bibliotek.

For å få opprettet lånekort trenger du å ta med gyldig legitimasjon som inneholder personnummer og bilde. Eksempel på gyldig legitimasjon kan være pass, bankkort eller førerkort.

Barn under 15 år må ha underskrift av foreldre eller foresatte for å få lånekort. Alle over 15 år må vise legitimasjon.

Reserveringer og fornyelser
Dette gjøres enkelt ved å logge inn på Mossebibliotekene med lånekortnummer og pinkode i websøkene vårt. Har du mistet pinkoden så bestiller du det i websøkene. 

Bestillinger fra andre bibliotek
Dette gjør du selv med tjenesten Biblioteksøk, eller du kan ta kontakt med oss direkte.

Forny med SMS
Send SMS med teksten: bib forny og lånekortnummeret til 2242. Tjensten koster kr 2,-.  Lånere må være registrert i nasjonalt låneregister for å kunne bruke tjenesten.